Ах на историята

AmorHome, името произхожда от Европа.

"Amor"означава любов, създаване на по-добър живот с грижа и любов,

"Начало"е семейство, създаване на най-удобните Начало живот

среда за повече семейства.

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, КАЧЕСТВО НА ИЗБОР.

През 2017 г., Amorhome чужбина пазар отдел

е създадена, с акцент върху доставката на нашите продукти по целия свят.


500830260.jpgО има семейна култура, точно като нашите лого, благодарност и алтруизъм са ни екип каноните.

Под тази култура и ние очакваме, печеливш сътрудничество, което помогна повече хора ползват тяхната живот

като добър сън или споделяне на повече щастие и тъга с техните семейства,

което е защо ние започнахме нашата дейност.

Ах компания не самопродължен тази концепция в отношенията с партньорите в сътрудничество и социални отношения,

но също така исъздава уникален разпределителната система, свързани с доходите на заетите в рамките на нашата компания,

застъпва здравословен начин на живот и да поемат повече отговорност като важна част от културата на предприятието

и споделяне на живота си с ах семейства.

Ще се радваме да достави ах положителна енергия за всички.